Firma

L-Evert Hels1 kom igang i 2019, da vi ble kjent med gründere for GoFor120 som kunne fortelle oss at maten er din beste medisin.

Gjennom hele 2020 og nå videre inn i 2021 ser vi med positive øyne på hva et riktig kosthold en fungerende livsstil har hjulpet hundrevis av mennesker til å få en helsegevinst de aldri kunne ha trodd kunne hjelpe så kraftig kun ved rett kost og en enkelt livsstilsendring.

Før vi ville garantere og komme med voldsomme lovord ville vi teste ut konseptet selv, noe vi nå har gjort i hele 2020 som har vært en spesiell tid for oss alle med Covid-19 pandemien og de utfordringer dette har bidratt med.

Noen av de ringvirkninger denne pandemien har dratt med seg er overvekt og depresjon.
Nå er det sikkert noen gode dietter å følge!
Hvilken er best?
Den beste er den DU velger å leve etter resten av livet og dette er da ingen diett men en livsstilsendring!

Gjør det enkelt for deg selv, for kompliserte løsninger er ingen gode varige løsninger.
Du skal fortsatt leve et liv med mye glede og positivitet.

Følger du vårt konsept, som vi har kalt en helsereise vil du finne på denne fantastiske reisen:
Din ideelle vekt, ikke satt inn i en fasit «den perfekte kropp».
God energi som gir deg power i hverdagen
God helsegevinst, som fjerner en del omkringliggende sykdommer
Din glede deg over livet som er med på å redusere angst og depresjoner

Dette er et fleksibelt konsept som motiverer deg til ta tak i livet ditt og få en bedre helsemessig hverdag sammen med din familie, nærevenner og kollegaer.

Naviger deg videre til vår helsereise, for å lese mer hva denne reisen kan gi deg av opplevelser

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.